moestuinbak niet tevreden geld terug

Je hebt heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Retourneren van artikelen kan alleen onder de volgende voorwaarden:

  • kosten voor beschadigingen (door verwerking / montage) zijn voor de consument
  • voorzien van aangehechte labels en stickers indien redelijkerwijs mogelijk
  • indien artikelen niet speciaal voor u op maat of op kleur gemaakt zijn
  • niet snel kan bederven
  • stevig verpakt (bubbeltjesfolie en samengebundeld)
  • voorzien van volledig ingevuld retourformulier (download hieronder)

Je kunt het artikel retourneren naar ons adres (Bitterkruid 30, 3824 ND, Amersfoort. De kosten van de retourzending zijn voor jouw eigen rekening. Retourzendingen zijn voor risico van de koper. Wij adviseren daarom altijd de originele verpakking zorgvuldig open te maken, zodat je deze eventueel weer (deels) kunt gebruiken om de bestelling terug te sturen. Je dient zelf zorg te dragen voor transport van de retourzending. Zorg daarom altijd voor een verzendbewijs. Download het retourformulier (zie hieronder) en print deze uit. Voeg dit formulier ingevuld altijd toe aan je retourzending.

  • Wij vragen je te streven naar de producten ongebruikt te laten en -indien mogelijk – originele onbeschadigde verpakking.

Heb je hier nog vragen over? Bel 033 4567070 of e-mail ons, vermeld hierbij je ordernummer en naam.

Retourformulier: download hier

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zal voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je heeft aangetoond dat je de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening.

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.”